• Bước 1
  chọn sản phẩm muốn mua trên các website UK vd: Adidas, Asoc, Sportdirect...
 • Bước 2
  Coppy đường link muốn mua và paste vào mục gửi link báo giá.
 • Bước 3
  Xem dự tính giá về Việt Nam
 • Bước 4
  Nhận hướng dẫn thanh toán từ Weshop.
 • Bước 5
  Thanh toán và chờ nhận hàng từ 3 đến 5 tuần.

Gửi link sản phẩm UK để xem báo giá

 • https://www.superdrug.com/
 • https://www.sportsdirect.com/
 • https://www.katespade.co.uk/en-gb/
 • https://www.newlook.com/row
 • https://www.asos.com/women/