Bảo hiểm hàng hoá

Weshop cung cấp gói Bảo hiểm cho các mặt hàng giá trị của Khách hàng đối với việc mất mát, hư hại trong suốt quá trình vận chuyển và tất cả các vấn đề khác theo phạm vi kiểm tra

Chi phí bảo hiểm là 3% trên tổng giá trị của Sản phẩm (bao gồm phí vận chuyển của Người bán). Phần bồi thường giới hạn ở mức 1,5 lần Giá trị Sản phẩm, giới hạn đến 40.000.000VNĐ, bao gồm:

  • Đầy đủ giá trị Sản phẩm
  • Phí vận chuyển quốc tế và phí dịch vụ của Weshop, nhưng không quá 50% Giá trị Sản phẩm.

Phạm vi bảo hiểm giới hạn tại giá trị kê khai, giá Sản phẩm thay thế, giá trị trong Hóa đơn hoặc giá trị tiền mặt thực tế, tùy thuộc vào giá trị nào thấp hơn. Đối với các Sản phẩm mà không mua bảo hiểm, WeShop cung cấp mức bồi thường miễn phí lên đến 2.000.000VNĐ mỗi kiện hàng.

Ví dụ: Trong trường hợp rủi ro, kiện hàng bị mất hoặc hư hỏng:

Tiền hàng*

(VNĐ)

Phí vận chuyển

quốc tế  (VNĐ)

Phí dịch vụ WeShop

(VNĐ)

Tổng giá thanh toán

(VNĐ)

Số tiền hoàn lại thực tế (VNĐ)
Không có bảo hiểm Có bảo hiểm
8.000.000 600.000 700.000 9.300.000 2.000.000 9.300.000
5.600.000 3.000.000 700.000 9.300.000 2.000.000 8.400.000
1.000.000 160.000 90.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
1.000.000 1.000.000 160.000 2.160.000 1.500.000 1.500.000

* Tiền hàng = Giá Sản phẩm + Phí vận chuyển của Người bán + Thuế bang

Lưu ý:

  • Hư hỏng đối với các Sản phẩm thường là do việc đóng gói không đúng quy cách của Người bán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hư hỏng nào trong kiện hàng khi bao bì đóng gói bên ngoài không có dấu hiệu hư hỏng khi giao hàng. Nếu Khách hàng thấy các dấu hiệu hư hại của bao bì bên ngoài khi giao hàng hoặc khi lấy hàng, Khách hàng phải từ chối nhận hàng ngay lập tức.
  • Không có bất cứ Bảo đảm bảo hiểm nào đối với Các Sản phẩm Dễ vỡ hoặc Cần cẩn trọng đặc biệt: Chúng tôi khuyến nghị Khách hàng không nên đặt hàng những Sản phẩm dễ vỡ hoặc cần sự Cẩn trọng đặc biệt. Tuy nhiên, nếu Khách hàng cần vận chuyển những Sản phẩm này, vui lòng đảm bảo sự đóng gói phù hợp từ phía Người bán. Chúng tôi đóng gói lại các sẳn phẩm dễ vỡ và dán nhãn Hàng Dễ vỡ trên gói hàng, cũng như tăng tính bảo vệ cho kiện hàng với một khoản phụ thu theo yêu cầu và sự đồng ý của Khách hàng, Tuy nhiên không có bất cứ bảo đảm bảo hiểm nào cho các mặt hàng này.
  • Không có bất cứ Bảo đảm bảo hiểm nào đối với Cài đặt Không gói lại hàng trong Thiết lập ưu tiên của Tài khoản: Nếu lô hàng không được đóng gói đầy đủ, chúng tôi sẽ tự động đóng gói lại cho Khách hàng để tăng cường sự bảo vệ và an toàn. Nếu Khách hàng không muốn lô hàng của mình được đóng gói lại, Khách hàng có thể thiết lập ưu tiên này trong Tài khoản, tuy nhiên không có bất cứ đảm bảo về mặt bảo hiểm cho thiết lập này.
  • Không có bất cứ Bảo đảm bảo hiểm nào đối với hư hại phát sinh trong quá trình vận chuyển đối với hàng cũ, hàng đã qua sử dụng.

Siêu thị Weshop

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn weshop.com.vn như một sự tri ân với tác giả.

Copyright © 2021 | weshop.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status