Các dịch vụ khác (chụp hình, kiểm tra chi tiết hàng, yêu cầu đặc biệt..)

Các dịch vụ khác được tổng hợp trong Bảng mô tả dưới đây:

Dịch vụ Giá DV (VNĐ) Loại Mô tả
Yêu cầu gửi ảnh

 

50.000 Các hình ảnh cơ bản
 • Xem các hình ảnh có độ phân giải thấp, được chụp khi các đơn hàng được giao đến kho WeShop để xác nhận nội dung gói hàng
 • Khách hàng sẽ nhận được các bức hình ngay sau khi yêu cầu
200.000 Các hình ảnh nâng cao
 • Yêu cầu lên đến 20 bức hình có độ phân giải cao cho nội dung kiện hàng của Khách hàng để xác nhận màu sắc, tình trạng và chi tiết Sản phẩm.
 • Yêu cầu này sẽ mất thêm thời gian để WeShop xử lý
 • Trong thời gian này, Khách hàng có thể xem lại kiện hàng của mình trong mục “Đang xử lý”
+100.000 Yêu cầu khẩn cấp
 • Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong 1 – 2 ngày làm việc
Kiểm tra chi tiết Sản phẩm theo Yêu cầu của Khách hàng

 

150.000 Xác nhận Nhãn vận chuyển, các nội dung và tình trạng của kiện hàng
 • Yêu cầu này sẽ mất thêm thời gian để WeShop xử lý.
 • Trong thời gian này, Khách hàng có thể xem lại kiện hàng của mình trong mục “Đang xử lý”
+100.000 Yêu cầu khẩn cấp
 • Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong 1 – 2 ngày làm việc
Từ bỏ Kiện hàng Miễn phí WeShop sẽ xử lý kiện hàng và nội dung bên trong của nó.
 • WeShop tiếp nhận thông tin yêu cầu và xử lý.
+100.000 Yêu cầu khẩn cấp
 • Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong 1 – 2 ngày làm việc
Dán nhãn hàng dễ vỡ 50.000 Các nhãn hàng dễ vỡ sẽ được sử dụng cho các gói hàng với mỗi 50.000VNĐ/gói hàng
 • .WeShop tiếp nhận thông tin yêu cầu và xử lý.
+100.000 Yêu cầu khẩn cấp
 • Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong 1 – 2 ngày làm việc
Thêm vật liệu đóng gói hàng ($5) 100.000 Thêm bọc bong bóng, giấy độn để bảo vệ gói hàng
 • Yêu cầu này sẽ mất thêm thời gian để WeShop xử lý.
 • Trong thời gian này, Khách hàng có thể xem lại kiện hàng của mình trong mục “Đang xử lý”
+100.000 Yêu cầu khẩn cấp
 • Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong 1 – 2 ngày làm việc
Gói quà 150.000 Phí gói quà
 • Yêu cầu này sẽ mất thêm thời gian để WeShop xử lý.
 • Trong thời gian này, Khách hàng có thể xem lại kiện hàng của mình trong mục “Đang xử lý”
+100.000 Yêu cầu khẩn cấp
 • Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong 1 – 2 ngày làm việc
Gỡ bỏ hóa đơn 50.000 Phí yêu cầu

gỡ bỏ hóa đơn

 • Yêu cầu này sẽ mất thêm thời gian để WeShop xử lý.
 • Trong thời gian này, Khách hàng có thể xem lại kiện hàng của mình trong mục “Đang xử lý”
+100.000 Yêu cầu khẩn cấp
 • Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong 1 – 2 ngày làm việc

Siêu thị Weshop

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn weshop.com.vn như một sự tri ân với tác giả.

Copyright © 2021 | weshop.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status