Hotline: 1900 6755
(Hướng dẫn)
Báo giá

Trợ giúp / Dịch vụ Giá trị gia tăng

Các dịch vụ khác được tổng hợp trong Bảng mô tả dưới đây:

Dịch vụ

Giá DV (VNĐ)

Loại

Mô tả

Yêu cầu gửi ảnh

 

50.000

Các hình ảnh cơ bản

 • Xem các hình ảnh có độ phân giải thấp, được chụp khi các đơn hàng được giao đến kho WeShop để xác nhận nội dung gói hàng
 • Khách hàng sẽ nhận được các bức hình ngay sau khi yêu cầu

200.000

Các hình ảnh nâng cao

 • Yêu cầu lên đến 20 bức hình có độ phân giải cao cho nội dung kiện hàng của Khách hàng để xác nhận màu sắc, tình trạng và chi tiết Sản phẩm.
 • Yêu cầu này sẽ mất thêm thời gian để WeShop xử lý
 • Trong thời gian này, Khách hàng có thể xem lại kiện hàng của mình trong mục “Đang xử lý”

+100.000

Yêu cầu khẩn cấp

 • Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong 1 – 2 ngày làm việc

Kiểm tra chi tiết Sản phẩm theo Yêu cầu của Khách hàng

 

150.000

Xác nhận Nhãn vận chuyển, các nội dung và tình trạng của kiện hàng

 • Yêu cầu này sẽ mất thêm thời gian để WeShop xử lý.
 • Trong thời gian này, Khách hàng có thể xem lại kiện hàng của mình trong mục “Đang xử lý”

+100.000

Yêu cầu khẩn cấp

 • Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong 1 – 2 ngày làm việc

Từ bỏ Kiện hàng 

Miễn phí

WeShop sẽ xử lý kiện hàng và nội dung bên trong của nó.

 • WeShop tiếp nhận thông tin yêu cầu và xử lý.

+100.000

Yêu cầu khẩn cấp

 • Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong 1 – 2 ngày làm việc

Dán nhãn hàng dễ vỡ

50.000

Các nhãn hàng dễ vỡ sẽ được sử dụng cho các gói hàng với mỗi 50.000VNĐ/gói hàng

 • .WeShop tiếp nhận thông tin yêu cầu và xử lý.

+100.000

Yêu cầu khẩn cấp

 • Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong 1 – 2 ngày làm việc

Thêm vật liệu đóng gói hàng ($5)

100.000

Thêm bọc bong bóng, giấy độn để bảo vệ gói hàng

 • Yêu cầu này sẽ mất thêm thời gian để WeShop xử lý.
 • Trong thời gian này, Khách hàng có thể xem lại kiện hàng của mình trong mục “Đang xử lý”

+100.000

Yêu cầu khẩn cấp

 • Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong 1 – 2 ngày làm việc

Gói quà

150.000

Phí gói quà

 • Yêu cầu này sẽ mất thêm thời gian để WeShop xử lý.
 • Trong thời gian này, Khách hàng có thể xem lại kiện hàng của mình trong mục “Đang xử lý”

+100.000

Yêu cầu khẩn cấp

 • Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong 1 – 2 ngày làm việc

Gỡ bỏ hóa đơn

50.000

Phí yêu cầu

gỡ bỏ hóa đơn

 • Yêu cầu này sẽ mất thêm thời gian để WeShop xử lý.
 • Trong thời gian này, Khách hàng có thể xem lại kiện hàng của mình trong mục “Đang xử lý”

+100.000

Yêu cầu khẩn cấp

 • Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong 1 – 2 ngày làm việc