Hotline: 1900 6755
(Hướng dẫn)
Báo giá

Trợ giúp / Dịch vụ Giá trị gia tăng

Phụ thuộc vào Xếp hạng thành viên của Khách hàng, Khách hàng sẽ có từ 20 đến 60 ngày miễn phí Lưu kho hàng hóa trong khi chờ các đơn hàng khác của mình đến kho để gom hàng.

 

Cơ bản

Vàng

Kim cương

Miễn phí Lưu kho

Tại kho nước ngoài 

20 ngày

40 ngày

60 ngày

Tại kho Việt Nam

14 ngày

Sau khoảng thời gian miễn phí

Phí tại kho nước ngoài

20.000VNĐ mỗi kiện hàng

Phí tại kho Việt Nam

20.000VNĐ mỗi 10 kg

Ví dụ: Nếu Tài khoản của Khách hàng là Hạng cơ bản:

  • Nếu đơn hàng đầu tiên của Khách hàng đến kho hàng nước ngoài 20 ngày trước đó, tất cả các đơn hàng đến kho trong vòng 20 ngày sẽ được vận chuyển đi trước, các đơn hàng mới của Khách hàng sau đó có thể được gom vào một kiện hàng khác trong vòng 20 ngày. Sau 20 ngày đầu tiên, phí là 20.000VNĐ cho mỗi kiện hàng mỗi ngày.
  • Khi các sản phẩm được chuyển về đến Việt Nam, Khách hàng sẽ có 14 ngày lưu kho miễn phí. Các đơn hàng không được giao đi sẽ bị tính phí 20.000VNĐ mỗi ngày cho mỗi 10 kg.

Đối với các Sản phẩm hoặc kiện hàng không được giao đi trong hơn 3 tháng, chúng được xem như là các Sản phẩm bị từ bỏ, và WeShop có quyền xử lý chúng mà không cần thông báo thêm.