Miễn phí Lưu kho (tới 60 ngày)

Phụ thuộc vào Xếp hạng thành viên của Khách hàng, Khách hàng sẽ có từ 20 đến 60 ngày miễn phí Lưu kho hàng hóa trong khi chờ các đơn hàng khác của mình đến kho để gom hàng.

  Cơ bản Vàng Kim cương
Miễn phí Lưu kho
Tại kho nước ngoài 20 ngày 40 ngày 60 ngày
Tại kho Việt Nam 14 ngày
Sau khoảng thời gian miễn phí
Phí tại kho nước ngoài 20.000VNĐ mỗi kiện hàng
Phí tại kho Việt Nam 20.000VNĐ mỗi 10 kg

Ví dụ: Nếu Tài khoản của Khách hàng là Hạng cơ bản:

  • Nếu đơn hàng đầu tiên của Khách hàng đến kho hàng nước ngoài 20 ngày trước đó, tất cả các đơn hàng đến kho trong vòng 20 ngày sẽ được vận chuyển đi trước, các đơn hàng mới của Khách hàng sau đó có thể được gom vào một kiện hàng khác trong vòng 20 ngày. Sau 20 ngày đầu tiên, phí là 20.000VNĐ cho mỗi kiện hàng mỗi ngày.
  • Khi các sản phẩm được chuyển về đến Việt Nam, Khách hàng sẽ có 14 ngày lưu kho miễn phí. Các đơn hàng không được giao đi sẽ bị tính phí 20.000VNĐ mỗi ngày cho mỗi 10 kg.

Đối với các Sản phẩm hoặc kiện hàng không được giao đi trong hơn 3 tháng, chúng được xem như là các Sản phẩm bị từ bỏ, và WeShop có quyền xử lý chúng mà không cần thông báo thêm.

Siêu thị Weshop

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn weshop.com.vn như một sự tri ân với tác giả.

Copyright © 2021 | weshop.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status