weshop-quote
Hotline: 1900 6755
(Hướng dẫn)
Báo giá

Trợ giúp / Chi phí và Thời gian giao hàng

WeShop tính phí dịch vụ dựa trên tổng giá trị của Tiền hàng (bao gồm giá Sản phẩm và phí vận chuyển của Người bán) và phí vận chuyển quốc tế, mức phí 12%. Công thức tính như sau:

- Phí dịch vụ 5% tính trên giá trị đơn hàng đối với khách hàng mua buôn.
- Phí dịch vụ 12% tính trên giá trị đơn hàng đối với khách hàng mua lẻ.